• مبلغ خرید (ريال) ……………………………………………………………………………………………………………………. هدیه خرید (ريال)
  • 4.000.000 ……………………………………………………………………………………………………………………. 400.000
  • 8.000.000 ……………………………………………………………………………………………………………………. 1.000.000
  • 13.000.000 ……………………………………………………………………………………………………………………. 1.700.000
  • 19.000.000 ……………………………………………………………………………………………………………………. 2.600.000
  • 26.000.000 ……………………………………………………………………………………………………………………. 4.400.000
  • 35.000.000 ……………………………………………………………………………………………………………………. 6.200.000

مشـترکـین ViP پیســرو در صـورت خرید بالای 4.000.000 ریال طبق جدول ارائه شده ، می توانند
از تسـهـیلات خرید بدون پرداخت وجه پس از 30 روز کارت آینده بهره مند گردند.
به خریدهای بالاتر از 40.000.000 ریال ، 20% تسـهـیلات تـعلق می گیرد.
با خـریـد حداقل 4.000.000 ریالی و تکـمـیل فرم عضـویـت، می توانید عـضـوی از خـانـواده بــزرگ مشترکین ViP پیســرو باشید.